מדובר בהליך פשוט שניתן לבצעו גם באופן מקוון. עם פטירת המצווה, יש להגיש לרשם לענייני ירושה את הצוואה המקורית בצירוף תעודת פטירה של המנוח או בקשה להוכחת מוות. בנוסף, יש להודיע ליתר הזוכים על הגשת הבקשה בדואר רשום ולצרף את אישור משלוח ההודעה לבקשה.

על אף שהגשת בקשה לצו קיום הינה פעולה פשוטה יחסית, מומלץ טרם הגשתה להיוועץ בעו"ד שיוכל לעזור באיסוף, ארגון ועריכת המסמכים הדרושים להגשת הבקשה. בנוסף, חלק מהמסמכים הדרושים להגשת הבקשה מצריכים אימות חתימה על ידי עורך דין (למשל, טופס בקשה לצו קיום צוואה שהוגש באופן מקוון). הצורך בעורך דין מתגבר כאשר מדובר בכמות גדולה של זוכים או כאשר הזוכים על פי הצוואה, אינם בני משפחתו של המצווה.

גם לאחר שמוגשת הבקשה לצו קיום צוואה, ישנן מספר לא מועט של פעולות שעל המבקשים לבצע. הרבה פעמים המבקשים מסתבכים עם הפרוצדורה מה שיכול לעכב את קיום הצוואה ואת חלוקת העיזבון. משרדנו שם לעצמו למטרה לחסוך למשפחה את הצורך להתעסק בפרוצדורה ולאפשר להם להתרכז במהות. הלקוחות הבאים למשרדנו יודעים כי מרגע שהתחלנו לטפל בתיק, הם יכולים להיות רגועים ולתת לנו לעשות את העבודה הקשה בשבילם.

במסגרת השירותים אותם מציע המשרד, אנו יכולים להגיש את הבקשה לצו קיום צוואה בשמכם, ללוות אתכם בהליך החל משלב איסוף המידע ועד לחלוקת העיזבון או לתת לכם את הידע המקצועי כיצד תוכלו להגיש בקשה בעצמכם. לאחר פגישת הייעוץ הראשונית, תוכלו לדעת האם ניתן יהיה להגיש את הבקשה בעצמכם או שאולי כדאי שעורך דין יעשה זאת.