הסכם ממון הינו הדרך הישירה, היעילה והבטוחה ביותר, בה ניתן לקבוע ולעגן את הבחירות של בני הזוג, ביחס לאופן חלוקת רכושם במקרה של גירושין או במות אחד מבני הזוג. זוגות שלא חתמו על הסכם ממון מקבלים על עצמם את ברירת המחדל שמגדיר חוק יחסי ממון, הקובעת כי כל הנכסים שצברו בני הזוג במהלך החיים המשותפים יתחלקו באופן שווה לאחר הגירושין. זוגות שלא ערכו הסכם ממון במהלך חייהם המשותפים, מפקיעים מידיהם את השליטה בנכסיהם וחשופים להליכים משפטיים מורכבים.

באופן טבעי ברירת המחדל של החוק אינה מתאימה לכל הזוגות ומערימה קשיים הן על בני הזוג והן על המשפחה המורחבת שיינקטו משנה זהירות בטרם יעניקו נכסים לבני הזוג, עקב החשש שבמקרה של גירושין הנכס יתחלק גם עם הגרוש או הגרושה.

על אף שחוק יחסי ממון, מחריג מחלוקה שוויונית נכסים שנתקבלו בירושה, נכסים שניתנו במתנה לאחד מבני הזוג ונכסים שהיו בידי מי מבני הזוג לפני הנישואים, התנהלות הצדדים בנכסים אלו במהלך חייהם המשותפים עלולה, במקרה של גירושין, להוות קרקע לחלוקתם בין בני הזוג באופן שהם לא רצו בו מלכתחילה. התנהלות הצדדים בנכסים המוחרגים, מאפשרת לבית המשפט לפרש על דעתו של השופט היושב בדין, את רצון הצדדים ביחס לנכסים הללו, מה שמוביל למחלוקות קשות והתדיינויות מרובות בבית המשפט.

לכן, מעל בני זוג שלא חתמו על הסכם ממון מרחפת "חרב" שמאיימת באופן תמידי על הנכסים שלהם ומכריחה אותם להתנהל בצורה חשדנית, המעיבה על מערכת היחסים הזוגית ועל מערכת היחסים שבין בני הזוג למשפחה המורחבת.

יחד עם זאת, במקרים מסוימים צריך לדעת מתי לשים את הגבול ומתי ניסיון תמים של בני הזוג לשמור על נכסיהם, הופך לווכחנות קטנונית ולדעת כיצד לערוך הסכם ממון שמצליח גם לשמור על הנכסים שבסיכון וגם יוצר מנגנון ששומר על זכויותיו של הצד "החלש". צוות עורכי הדין במשרד, יודע לאזן בין הצרכים והזכויות של הצדדים השונים בצורה שבה אף צד לא נפגע. אנו מבינים שלכל זוג ולכל משפחה יש מאפיינים אשר ייחודיים רק להם, ולכן הסכם הממון חייב להיות ייחודי ותפור לכל זוג באופן אישי. בצורה זו אנו עורכים את הסכמי הממון, כאשר בני הזוג מעורבים ושותפים פעילים בכל הליך עריכת ההסכם, החל מהטיוטה הראשונית ועד ההסכם המוגמר.

לאחר שעורכים את הסכם הממון יש לאשרו בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני. משרדנו מלווה את בני הזוג בכל אחד משלביו של הסכם הממון, החל מהפגישה הראשונה בה מכירים את בני הזוג ועד אישור הסכם הממון בפני הערכאה השיפוטית המתאימה.

לסיום, על אף המוניטין השלילי שדבק בהסכם הממון, מדובר בכלי יעיל לשמירה על רכושכם, שאינו פוגע במרקם מערכת היחסים הזוגית. משרדנו ישמח לקחת חלק גם ברגעים המאושרים בחייכם ולהיות לכם לעזר בביסוס מערכת היחסים הזוגית.