פעמים רבות סכסוכים משפחתיים נגרמים דווקא במקרים בהם בן המשפחה שהלך לעולמו מותיר אחריו צוואה. צוואה יכולה להיפסל, בין היתר, כאשר על המנוח מופעלת השפעה בלתי הוגנת, לרוב על ידי מי מבני המשפחה, או כאשר המצווה לא היה כשיר לערוך צוואה.

עם הגשת בקשה לצו קיום צוואה, נפתח חלון הזדמנויות צר שבו ניתן להגיש את ההתנגדות עם הנימוקים לה. מדובר בהליך מורכב וקריטי שבו על המתנגדים לפעול מהר להשגת ראיות התומכות בעמדתם, שכן החלק המהותי והקשה בהליך הינו להוכיח לבית המשפט כי דין הצוואה להיפסל.

את ההתנגדות לצו קיום צוואה יש להגיש לרשם לענייני ירושה, אשר יעביר את הדיון לבית המשפט לענייני משפחה. במסגרת הדיונים שיתקיימו בבית המשפט לענייני משפחה, הצדדים ייחקרו על נסיבות עריכת הצוואה, מצבו הרפואי של המצווה ועל מערכת היחסים שלו עם בני המשפחה. כמו בכל הליך משפטי, גם בהליכי התנגדות לצו קיום צוואה, יש להביא את הראיות המתאימות. מלאכת איסוף הראיות אינה פשוטה ולכן עורך הדין המייצג צריך להיות מדויק ויעיל שכן עליו לאסוף את הראיות הטובות ביותר בזמן קצר. כך למשל, במקרים מסוימים צריך להציג את התיק הרפואי של המצווה ולעיתים אף לזמן את עורך הצוואה לעדות.

בגלל סד הזמנים הצר, את ההתנגדות לצוואה יש להגיש במהירות האפשרית ולכן על המתנגדים לפנות לעורך דין מיד עם הגילוי על הצוואה הפסולה. כל עיכוב בהגשת ההתנגדות עשוי להביא לכך שההתנגדות תידחה והצוואה תקוים.

מרווח הטעות בהליכי התנגדות לצו קיום צוואה, הוא מצומצם מאוד. כאשר בוחרים עורך דין שינהל את התיק חשוב לוודא כי הוא בקי ברזי החוק והפסיקה. בשל ייחודם של הליכי ההתנגדות לצו קיום צוואה, ישנו יתרון מובהק לעורך דין שעבד בצמידות לשופט ויודע כיצד מוכרעים תיקי התנגדויות, אילו ראיות להגיש לבית המשפט ואיך לאסוף אותן.

תחום הירושה הוא תחום דינמי המתעדכן בקצב מהיר. מדי יום יוצאים פסקי דין חדשים שיש בהם כדי לחדש ולעדכן את הדין הקיים, ולכן חשוב שעורך הדין המייצג בהליך ידאג להתעדכן חדשות לבקרים בפסיקות חדשות ועדכונים שונים.

אם אתם סבורים שהצוואה שהותיר אחריו יקירכם, אינה תואמת את רצונו האמתי, אל תהססו ופנו למשרדינו. כבר לאחר שיחת הייעוץ הראשונה, הצוות המיומן, יוכל לשקף לכם את סיכויי הצלחת ההליך ואת כדאיותו. צוות המשרד ישמח לייצג אתכם בהליכי ההתנגדות לצו קיום צוואה, החל משלביהם הראשונים ועד לפסק הדין.