עריכת ייפוי כוח מתמשך נועדה כדי לאפשר לכל אדם המעוניין בכך להפקיד את מלאכת קבלת ההחלטות בנוגע לגופו ורכושו בידי אדם קרוב, שיפעל בהתאם להנחיות שהושארו לו מראש. בכך, ניתן להתכונן למצבים הקשים בהם אדם מאבד מצלילותו ומיכולתו לקבל החלטות בצורה שקולה ונבונה.

ייפוי כוח מתמשך הינו מסמך ייחודי, שמצד אחד שומר על האוטונומיה  והרצון האישי של הפרט ומן הצד השני מבטיח לפרט שתמיד יהיה לצידו אדם קרוב שישמור על האינטרסים האישיים שלו בכל רגע נתון. החתימה על ייפוי כוח מתמשך צריכה להיעשות רק בפני עורך דין שעבר את ההסמכה של האפוטרופוס הכללי וקיבל היתר לעשות כן.

יש המבלבלים בין ייפוי כוח מתמשך לבין מינוי אפוטרופוס. אפוטרופוס, אשר נכנס לתפקידו אחרי שהאדם כבר אינו צלול, ואילו עריכת  ייפוי כוח מתמשך נעשית  כאשר הממנה הינו צלול ומודע לסביבתו. בצורה זו ניתן להבטיח כי רצונותיו של הממנה יכובדו ויקוימו גם כאשר נבצר ממנו לעשות כן.

על פי רוב  ייפוי הכוח המתמשך אינו נכנס לתוקף באופן אוטומטי, אלא נשמר במערכות של משרד המשפטים. רק כאשר הממנה, מאבד את יכולתו לקבל בעצמו החלטות, ייפוי הכוח המתמשך נכנס לתוקפו בהתאם להנחיות הממנה. ככל ולא ניתנו הנחיות ספציפיות, ייפוי הכוח ייכנס לתוקף בהתאם לחוות דעת רפואית.

בטרם החתימה על ייפוי כוח מתמשך יש לקבוע את היקף תכולתו. כלומר, האם ייפוי הכוח יהיה רק לענייני רכוש או גם לענייני גוף, האם לפעולות רפואיות שוטפות או רק לפעולות רפואיות המצילות חיים.

לא בכדי ייפוי כוח מתמשך מכונה בידי רבים "צוואה בחיים", שכן הוא מאפשר לאדם לקבוע מה ייעשה ברכושו בעודו בחיים, אך לאחר שהוא כבר אינו צלול. מסיבות אלו, משרדנו "תופר" לכל אדם ייפוי כוח מתמשך בהתאם למידותיו ורצונותיו האישיים.

בעניינים של בריאות, נפש וממון, אסור לחכות שיהיה מאוחר מדי. צרו עוד היום קשר עם משרדינו והבטיחו כי גם בעתיד יהיה מי שידאג לאינטרסים שלכם.