מזונות אישה הם חלק בלתי נפרד ממחויבויות שהבעל לוקח על עצמו עם נישואיו לאישה. חיוב הבעל במזונות אשתו מקורו במשפט העברי, אך הוא תקף ושריר גם היום (כמו חלקים נרחבים מדיני המשפחה בישראל). בנוסף, הבעל מתחייב לזון את האישה ולספק את כל מחסורה גם בעת החתימה על הכתובה (וכידוע הכתובה הינה מסמך משפטי מחייב). הרעיון המרכזי של מזונות האישה מתבסס על האמירה ההלכתית "עולה עמו ואינה יורדת". כלומר, כל עוד בני הזוג נשואיים ולא ניתן גט לאישה, צריך הבעל לשמור על רמת החיים של האישה. יש לציין שלא מדובר בחיוב הדדי. החיוב במזונות אישה מוטל רק על הבעל ואין חיוב זהה של האישה כלפי הבעל. במקרים מסוימים, אישה יכולה לעתור לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני בבקשה שיפסקו לה מזונות אישה זמניים. מטרתם של מזונות אישה זמניים היא לשמר את המצב הקיים ולמנוע שינויים דרמטיים ברמת החיים של האישה.
כדאי לשים לב כי רבים האנשים שמתבלבלים בין מזונות אישה למזונות ילדים. מזונות ילדים נועדו לספק את צרכיהם השוטפים של הילדים ואילו מזונות אישה נועדו כדי לשמר את רמת החיים של האישה לפני קבלת הגט.
סכום המזונות נקבע לפי רמת החיים של האישה במהלך החיים המשותפים. מזונות אישה אמורים לכלול גם הוצאות "מיוחדות" כגון: קוסמטיקה, לימודים ובילויים. בנוסף להוצאות כאמור, הבעל מחויב גם לספק לאישה מדור. יחד עם זאת, אישה זכאית למזונותיה רק כאשר היא אינה עובדת ורק עד שניתן פסק דין לגירושין. ככל והאישה עובדת, תנוכה משכורתה מסכום דמי המזונות שייפסקו לה.
פעמים רבות ישנו קושי להוכיח בבית המשפט את רמת החיים של האישה והתביעה עלולה להידחות רק בשל התרשלות של עוה"ד. לכן, חשוב לשכור את שירותיו של עורך דין מקצועי ובעל ניסיון.
אנו ממליצים לכם לפנות למשרדנו ולהתייעץ עם עורך דין מקצועי שיוכל לעזור לכם לעבור את הליך הגירושין בצורה הבטוחה והמהירה ביותר.