Skip to main content

נגיף הקורונה, כך מסתבר, אינו חודר רק לגוף האדם, אלא גם לדיני המשפחה ובדגש על הסדרי ראיה וזמני השהות. התפרצות הנגיף הכניסה את העולם כולו למשבר כלכלי חריף שסופו לא ידוע. אנשים שבעבר הצליחו להתקיים בכבוד ולפרנס את משפחתם נאלצים לכתת רגליהם אל סניפי ביטוח הלאומי ולעתור לדמי אבטלה.
עוצמת הנזק של משבר הקורונה עדיין לא ידועה במלואה, אולם אין חולק כי ההורים הגרושים שנאלצים לשאת בתשלומי מזונות ילדים מדי חודש, מרגשים את הפגיעה בצורה החריפה ביותר. תשלום מזונות בסך של 3,000 ₪ לחודש, כאשר להורה אין מקור פרנסה (במקרים רבים הוא גם גר בדירה שכורה ונאלץ לשאת בדמי שכירות בנוסף למזונות הילדים) יכולים להביא את אותו הורה לפת לחם.


לא בכדי ישנה נהירה רבתי אל בתי המשפט לענייני משפחה בבקשה להפחתת מזונות ילדים. אי-הוודאות הכלכלית שיצר המשבר יוצרת חשש כבד בקרב ההורים שהם לא יוכלו לשרוד את החודש. יש לזכור, כי המשבר "נחת" גם על בתי המשפט לענייני משפחה ולכן קשה למצוא החלטות גורפות ביחס להפחתת דמי מזונות ילדים בעקבות משבר הקורונה.


הפחתת מזונות ילדים – המצב המשפטי


המצב המשפטי הנוכחי ביחס להפחתת מזונות ילדים הוא שבית המשפט לענייני משפחה ייעתר לבקשה להפחתת דמי מזונות הילדים רק כאשר ישנו שינוי נסיבות מהותי. שינוי נסיבות מהותי יכול להתבטא באחד משלושת הנתונים: ירידה משמעותית בהכנסות ההורים, שינוי בהסדרי הראייה ושינוי בעלויות הילדים.
עובר לתקופת הקורונה, בתי המשפט, לא היו ממהרים להפחית את תשלומי המזונות, אולם כעת, לכאורה, ישנו שינוי נסיבות מהותי, המצדיק את הפחתת דמי מזונות הילדים.


הפחתת מזונות ילדים בעידן הקורונה


בניגוד למה שניתן היה לחשוב, בתי המשפט לענייני משפחה לא ממהרים להפחית את מזונות הילדים גם בעידן הקורונה. כך למשל, בית המשפט המחוזי דחה את עתירתו של אב להפחית את מזונות ילדיו בטענה שגם אם אכן מדובר בנסיבות קשות, הן אינן אלא נסיבות זמניות. במקרה דנן, האב היה עצמאי ואף לא היה זכאי לדמי אבטלה. יחד עם זאת, חיוב דמי המזונות של האב היה חיוב במזונות זמניים ולכן נקבע כי זו אינה העת לדון בבקשה להפחתה.
בנוסף לכך, נכתב בפסק הדין כי גם האם יצאה לחל"ת ואינה משתכרת, כך שבסופו של דבר, חל שינוי מהותי גם בהכנסת ההורה השני.


לסיכום


למרות שתביעתו של האב להפחתת דמי מזונות נדחתה, ככל שמשבר הקורונה יימשך, אני סבור כי יהיה ריכוך בפסיקות של בתי המשפט לענייני משפחה ביחס להפחתת מזונות ילדים ולבסוף משבר הקורנה יוכר כשינוי נסיבות מהותי אשר יש בו כדי להפחית את תשלומי מזונות הילדים.

Call Now Button

ייעוץ חינם

השב בוואטסאפ
עשו את הצעד הראשון ושלחו לי הודעה עכשיו!
היי, אני עו״ד יהונתן ואשמח לעזור לכם.
שלחו לי הודעה ונתאם שיחת ייעוץ ללא תשלום.