הפחתת מזונות על ידי בית המשפט היא אינה דבר שבשגרה. יחד עם זאת, במקרים מסוימים ובהתקיימותם של תנאים ספציפיים בית המשפט יכריע לטובת הפחתת המזונות.

הפחתת דמי המזונות הינו ביטוי השגור בפי כל אדם הנאלץ לשלם אותם אחת לחודש. בין אם מדובר בהסכם גירושין ובין אם בפסק דין, ניתן בכל עת לעתור לבית המשפט לענייני משפחה בבקשה להפחתת מזונות. ואולם, יש לזכור כי לא תמיד הבקשה מתקבלת שכן הפחתת מזונות תינתן רק בהתקיימותם של אחד או יותר מהתנאים הבאים:

הפחתת מזונות כתוצאה משינוי נסיבות מהותי

התנאי העיקרי להפחתת מזונות הוא התקיימותו של שינוי נסיבות מהותי מאז שניתן פסק הדין. שינוי נסיבות מהותי יכול להיות ירידה משמעותית בהכנסות ההורה המשלם, עליה משמעותית בהכנסת ההורה שמקבל את המזונות, שינויים בהסדרי שהות הקטינים, שינויי במצב הבריאותי של ההורה המשלם או סרבנות קשר של הקטין עם ההורה המשלם.

הפחתת מזונות כתוצאה מירידה בשכר ההורה המשלם או עלייה בשכר ההורה השני

לא כל שינוי שולי או זמני בהכנסה יביא להפחתת מזונות. השינוי צריך להיות בהיקף משמעותי ובאופן שאינו זמני. על ההורה המשלם להוכיח כי יחד עם הירידה בשכר, חלה ירידה גם בפוטנציאל ההשתכרות שלו. כלומר, ירידה ביכולת שלו להשתכר כפי שהייתה בעת מתן פסק הדין למזונות. למשל, שינוי במצב הבריאותי שאינו מאפשר לו לשמור על היקף המשרה הקודם.

באופן דומה, לא די בהוכחת כי השכר של ההורה השני עלה, אלא יש להוכיח כי מצבו הכלכלי של ההורה השני עלה באופן קבוע שהביא לשיפור ניכר ברמת חייו.

הפחתת מזונות כתוצאה משינוי בהסדרי השהות

כמו פסק דין למזונות, כך גם פסק דין למשמורת וקביעת הסדרי שהות ניתן תמיד לדיון מחדש. מרכיב מרכזי בחישוב דמי המזונות הינו חלוקת זמני השהות בין ההורים וככל ויש שינוי בהסדרי השהות, ישנה עילה להפחתת המזונות או להגדלת מזונות. יחד עם זאת, בית המשפט לא ימהר להפחית את דמי המזונות, אם לא ייווכח כי הבקשה להפחתת מזונות הוגשה בתום לב וכשההורה מקיים את הסדרי השהות החדשים בעקביות ולאורך זמן.

הפחתת מזונות בגין סרבנות קשר של הקטין עם ההורה המשלם

בית המשפט לענייני משפחה כבר מזמן פסק כי הורה המשלם המזונות אינו "כספומט" מהלך. מעבר לזכותו של הקטין לדמי מזונות, ההורה המשלם זכאי לקשר תקין עם ילדיו, גם לאחר הליך הגירושין. לכן, במקרים מסוימים, ניתן לצמצם את חיוב המזונות המוטל על ההורה המשלם, ככל וקיים ניכור הורי בין הקטין לבין ההורה וככל וההורה המשלם מוכיח לבית המשפט כי ניתוק הקשר נוצר שלא באשמתו.

לסיכום

על אף שרף ההוכחה בעתירה להפחתת מזונות הינו גבוהה, אין סיבה שהורה ייקרע ויגיע למצב של פשיטת רגל כתוצאה מתשלומי מזונות. במקרים רבים בתי המשפט מתחשבים במצבם הכלכלי של ההורים והדבר גם בא לידי ביטוי במגמות חדשות המעודדות משמורת משותפת ודמי מזונות שוויוניים.

השאר תגובה

Call Now Button

ייעוץ חינם

השב בוואטסאפ
עשו את הצעד הראשון ושלחו לי הודעה עכשיו!
היי, אני עו״ד יהונתן ואשמח לעזור לכם.
שלחו לי הודעה ונתאם שיחת ייעוץ ללא תשלום.